เปิดตัวร้านช็อคโกแลตสาขาใหม่ที่สีลม

ร้านดุ๊ค เดอ พราแลง เบลเยี่ยม
191อาคารสีลมคอมเพล็ค ชั้น 2
ห้อง OP-231 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก 10500
โทร 02-632-1783

Chocolate Shop Silom Bangkok Chocolate Shop Silom Bangkok Chocolate Shop Silom Bangkok Chocolate Shop Silom Bangkok