ใบรับรอง HACCP และ GMP ของ Gallothai

Gallothai มีใบรับรองการประกันคุณภาพทั้งหมดที่มีความสำคัญและจำเป็นที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นประจำจากสถาบันการวิจัยอิสระและจากบางส่วนของลูกค้าที่มีชื่อเสียงของ

“Clean, safe, prevent Covid-19 Certificate”
from the Department of Health

COVID Certificate

GMP-CertificateHACCP-Certificate
HACCP และ GMP รับรองจาก BVQI GMP ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของไทย
HALAL-AccreditationHALAL-Certificate-th
ได้รับการรับรองฮาลาล (เอกสารทั้งหมด ไฟล์PDF)ได้รับการรับรองฮาลาล (th) (เอกสารทั้งหมด ไฟล์ PDF – ไทย)